top of page

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca işbu Aydınlatma Metni hazırlanmıştır.  TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş (“TT VENTURES”) veri sorumlusu olarak, Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

Kişisel veriler, TT VENTURES tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. İlgili kişiler, TT VENTURES tarafından işlenebilecek olan kişisel veriler, bu verilerin işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi ve veri işlemenin hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin Kanun kapsamındaki hakları hakkında bilgi edinebilir.

 

Elektrikli aracınızla, Elektrikli Araç Şarj Ağı İşletmecisi olan TT Ventures istasyonlarında aracınızı şarj edebilmek için öncelikle mobil uygulamanın indirilip, üye olunması (Ad, Soyad, TCKN, Doğum Tarihi, Adres, Telefon, Eposta) gerekmektedir.  İstasyonda şarj edilecek miktar belirtildiği takdirde uygulama arka planı üzerinde ödeme için Sanal POS cihazı üzerinden Masterpass ile iletişime geçilmektedir ve kredi kartından ödeme bloke edilmektedir. Şarj işlemi bitince ödeme tahsil edilmektedir. Merkezi yazılımın özel entegratörlükteki hesabımızla entegrasyonu ile müşteri faturası kesilip gönderilmektedir.

 

 

 

 1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

 

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Aşağıda yer alan kişisel veriler, ilgili kişilerin talepleri ve/veya yararlandığı ürün/hizmetler kapsamında kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olup TT VENTURES tarafından işlenebilecek kişisel verilerinize aşağıda yer verilmektedir:

 

Kimlik Bilgileri: Ad, soyadı, TC Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Kimlik Fotokopisi

 

Finansal Bilgiler: Fatura adresi, Fatura bilgileri (Şahıs için TCKN, şirket için VKN, Vergi Dairesi, Ünvan)

 

Kullanım Geçmişi: Belirli bir periyot içerisinde müşterinin kaç kere ve ne kadar tutarda şarj ettiği ile ilgili bilgidir. Farklı indirimli tarifeler uygulanabilecektir, bu nedenle kullanım geçmişi bilgileri gerekmektedir.

 

Kullanım Verileri: Kullanım bilgileri, alınan şarj hizmeti miktarı, çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla müşterinin cihazından toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sitenin ve mobil uygulamanın kullanıldığı tarih ve saat, bakılan ürünler, son giriş tarihi, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi, ve siparişe dönen ürün sayısı, girilen arama terimleri, ziyaret edilen ürün ve ilanların kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar

 

İletişim Bilgileri: Adres Bilgileri, e-posta adresi, mobil telefon numarası

 

Hizmet Bilgisi: Üyelik paketi bilgileri, müşteri kodu, ödenecek tutar

 

Konum verileri: En yakın elektrikli şarj istasyonlarını görebilmek için mobil uygulama üzerinden izin veren müşterilerin izinleri kapsamında işlenen lokasyon bilgileri

 

İşlem Güvenliği Bilgileri: Kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan kullanıcı adı, şifre, güvenlik sorusu

 

Kullanım Bilgileri: Trafik bilgileri, TT VENTURES internet sitelerinde ve Şarj mobil uygulamalarındaki davranış ve eğilim bilgileri ile çerezler, servis/ürün/hizmet aboneliklerine ve bunların kullanımına dair bilgiler

 

Görsel/İşitsel Kayıtlar: Çağrı merkezi görüşme kayıtları

 

 

 1.  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları ile ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 

 • Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya ve tekliflerin müşterilerimizin kullanımına göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, takibi, raporlanması ve kampanya içeriği hakkında bilgilendirme yapılması

 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Faturalama

 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Müşterilerimizin yeni ürün/servisler, kampanya/tarifeler ve diğer yeniliklerden haberdar edilmesi, bilgilendirme ve müşteri geri kazanımı faaliyetleri, satış fırsatlarının oluşturulması,

 • Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

 • Müşteri hizmetlerinin sunulması, müşteri şikâyet/taleplerinin karşılanması,

 • Müşteri memnuniyetinin ölçümlenmesi, müşteri eğilimlerinin araştırılması ile hizmet kalitesinin arttırılması odaklı anket/analiz/istatistik çalışmalarının yapılması,

 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

 • Daha iyi ve yenilikçi hizmet sunumu için network ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında konvansiyonel ve dijital mecralarda ürün, servis ve iş geliştirilmesi,

 • Ürün /hizmet satışının tahsilatı için

 • Üyelik, hesap oluşturma ve iletişim bilgilerinin doğrulanması süreçlerinin yürütülmesi

 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler tarafından talep edilen bilgi/belgelerin paylaşılması, ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim faaliyetleri, yasal takip ve hukuki süreçlerin yürütülmesi

 

Pazarlama Faaliyetleri:

Mevzuat kapsamında bazı amaçlar dahilinde müşterilerimizin kişisel verilerinin işlenebilmesi için açık rızalarının (onay) alınmış olması gerekmektedir. Müşterilerimiz tarafından pazarlama bilgilerinin (Alışveriş geçmişi bilgileri, segment bilgileri gibi) işlenmesine ilişkin onay verilmesi halinde;

Hizmetlerimizin müşteri beğenilerine, kullanım alışkanlıklarına ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi; analiz, segmentasyon ve hedefleme çalışmalarının yürütülmesi, müşterilerimize özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi amaçlarıyla müşterilerimizle iletişime geçilebilecektir.

 

En yakın şarj istasyonlarını görüntüleme işlemleriniz kapsamında toplanan lokasyon (mobil cihaz konum bilgisi) bilgilerinize ilişkin kişisel verileriniz:

Mobil uygulamamız üzerinden lokasyon verilerinin işlenmesine onay verildiği takdirde müşterinin anlık lokasyon bilgileri müşteriye en yakın elektrikli araç şarj istasyonlarının açılacak haritadan görebilmeleri amacıyla işlenmektedir. Müşterinin lokasyon bilgileri herhangi bir sistemde kaydedilmemekte ve takip edilmemektedir. Anlık olarak sadece müşterinin bulunduğu konuma göre gösterim yapılmaktadır.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

Kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen mevzuatlar ve amaçlar kapsamında Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri uyarınca aşağıdaki üçüncü taraflara aktarılabilecektir:

 

 • Mevzuat gereği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde, sizlere sunduğumuz hizmetin kalitesinin artırılması için yapılacak uygulamalar kapsamında yürüttüğümüz faaliyetin doğası gereği paylaşılması gereken taraflarla ve işbu hizmet kapsamında aramızda iş ortaklığı bulunan  şirketler ile paylaşılabilmektedir.

 

 • Düzenleyici denetleyici kurum taleplerinin karşılanması amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, acil çağrı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

 

 • Finansal işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve mobil finans işlemlerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla abonelik, finans ve cihaz bilgileriniz ödeme ve e-para kuruluşları, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.

 

 • Hukuki işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla gereken kişisel verileriniz hukuk büroları, mahkemeler, tüketici hakem heyetleri ile paylaşılabilmektedir.

 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Kişisel verileriniz; hizmet, ürün ve faaliyet niteliğine göre değişkenlik gösterebilmektedir. Kişisel verileriniz mobil uygulamalar üzerinden temin edilerek işlenebilmektedir.

 

Kişisel verileriniz, TT VENTURES ile hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince:

 

 

- yukarıda yer verilen amaçlar ve

 

- Kanun’un 5 inci, 6 ıncı ve 8 inci madde hükümlerinde öngörülen çerçevede,

 

tamamen/kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

 

 • Açık rızanızın bulunması

 

•          Başta Şarj Hizmeti Yönetmeliği olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu sair mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

 

- 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

 

- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu

 

- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

 

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

 

- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

 

-6502 Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu

 

 

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

 

 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 

 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

 

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

 

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

 

 • Fiili imkânsızlık halleri ortaya çıkması durumunda, rızanızı açıklayamayacak durumda bulunmanız veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

 

Özel nitelikli kişisel verileriniz:

 

 • Açık rızanızın bulunması durumunda,

 

 • Sağlık dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz kanunlarda öngörülen hallerde açık rızanız aranmaksızın işlenebilmektedir.

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZA SÜRESİ

Kişisel verileriniz yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

 

 

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

 

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen “İlgili kişinin hakları” başlıklı 11 inci maddesi uyarınca:

 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi edinme,

 

 

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 

 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 

 • Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 

 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 

 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme,

 

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini isteme haklarınız bulunmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen haklarınızı kullanmak isterseniz, bu kapsamdaki başvurunuzu, başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmemiz için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) belirtilen şartlara uygun şekilde:

 

Aşağıda yer verilen adreslerimize posta yoluyla (kimlik teyidi gerekecektir) ya da noter kanalıyla ulaştırabilir veya sistemlerimizde kayıtlı doğrulanmış eposta adresinizi, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle aşağıda belirtilen eposta/KEP adreslerimize iletebilirsiniz.

 

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

 

 1. İLETİŞİM KANALLARIMIZ

 

TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş

 

Direkt Başvuru: Gayrettepe Mah. Vefa Bayırı Sk. Türk Telekom Gayrettepe İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü No: 2 Beşiktaş – İstanbul

 

Noter/Posta Kanalı: Gayrettepe Mah. Vefa Bayırı Sk. Türk Telekom Gayrettepe İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü No: 2 Beşiktaş – İstanbul

 

KEP:  ttventureskvkk@hs03.kep.tr

 

Mail: ttventures@turktelekom.com.tr

bottom of page