top of page

SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR VE KONU

 

 1. Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (“SÖZLEŞME”); TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş. (“İŞLETMECİ”) ile KULLANICI arasında (bu SÖZLEŞME'de “KULLANICI” ifadesi SİZ'i işaret etmektedir.) İŞLETMECİ’nin E4Şarj uygulamasının ve web sitesinin (www.e4sarj.com.tr) KULLANICI tarafından üye olunması ile kullanılması, KULLANICI tarafından kullanımı konusundaki TARAFLAR'ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesine yöneliktir.

 2. SÖZLEŞME'de İŞLETMECİ ve KULLANICI birlikte TARAFLAR olarak adlandırılmışlardır.

 3. Şüpheye mahal bırakılmaksızın, İŞLETMECİ tarafından, tamamen kendi kararıyla, zaman zaman yayımlanabilecek tüm güncelleştirmeler işbu SÖZLEŞME'ye dahildir ve bu SÖZLEŞME ile birlikte yorumlanacaktır.

 4. Elektrikli Araç Şarj Hizmeti/E4Şarj Ağı hizmeti, KULLANICI'nın doğrudan İŞLETMECİ tarafından işletilen şarj istasyonlarını veya İŞLETMECİ’nin Roaming Sözleşmesi akdettiği başka şarj istasyonları işletmecilerinin işlettiği şarj istasyonu ağını kullanabilmesi (“Roaming Hizmetleri”) hizmetlerini ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde internet bağlantısı ile cep telefonları üzerinden faydalanmasını amaçlamaktadır.

 5. KULLANICI'nın, mobil telefonuna indirmiş olduğu E4Şarj mobil uygulamasına kullanıcı adı ve şifre girilerek abone olarak “Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini okudum, kabul ediyorum” maddesini işaretleyip üye olması ile kabul beyanının E4Şarj Ağı kayıtlarına geçtiği anda bu SÖZLEŞME kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir. KULLANICI elektronik ortamda onay vererek işbu SÖZLEŞME'nin bütün hükümleri ile bağlı olduğunu ve bu hükümlere uymayı ve işbu SÖZLEŞME'nin bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, işbu Son Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmiyorsa, E4Şarj Ağı hizmetini kullanamayacaktır.

 6. Mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilen satın almalarda; söz konusu hizmetin kullanımı için KULLANICI’nın ad ve soyad, cep telefonu ve elektronik posta adresi,  doğum tarihi, TC Kimlik Numarası ve adres bilgileri ile üye olması gerekmektedir.

 7. İŞLETMECİ, hiçbir koşulda, içerikte olabilecek hata veya eksiklikler veya mobil uygulamalar ile web sitesinde bulunan içeriğin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasar dahil, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, İçerikten ve ziyaretçi tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

 8. Bir tüzel kişinin yetkilisi adına işbu SÖZLEŞME'nin kabul edilmesi, SÖZLEŞME’yi kabul eden kişinin bunu yapmaya yetkili olunduğunu gösterir. Yetkisiz olarak işbu SÖZLEŞME'nin kabul edilmesi halinde, işbu SÖZLEŞME'de belirlenen yasal yaptırımların sorumluluğu yetkisiz olarak işlem yapmış olan kişi üzerinde olacaktır.

 9. Bu Sözleşme’de verilen bilgiler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar. İŞLETMECİ, KULLANICI'ya, üçüncü kişiler hakkında olanlar da dahil web sitesinde yer alan bilgilerle da dahil olarak mülkiyet, satılabilirlik, doğruluk, güvenilirlik, kesinlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

 

 1. SADECE TİCARİ OLMAYAN AMAÇ İÇİN KULLANIM

 

 1. İŞLETMECİ tarafından KULLANICI'ya tanınan haklar E4Şarj Ağı uygulamasının ve E4Şarj Ağı istasyonlarının ticari olmayan amaçla kullanımı içindir. KULLANICI, E4Şarj Ağı hizmetinin kullanımı ile dolaylı veya doğrudan herhangi bir gelir veya benzeri menfaat elde edemez.

 

 1. UYGUN KULLANIM

 

 1. KULLANICI, E4Şarj Ağı hizmetini yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun olarak kullanacağını kabul ve taahhüt eder.

 2. KULLANICI, dahil olduğu E4Şarj Ağı hizmetlerine, İŞLETMECİ’nin bildirdiği web sitesi adreslerinden ulaşabileceği gibi, uygulama dükkanlarından E4Şarj Ağı hizmetini cep telefonlarına yüklemek ve dilediğinde internet bağlantısı bulunan cep telefonundaki bu mobil uygulamayı açmak suretiyle ulaşabilecektir. İŞLETMECİ, KULLANICI'ya kullanıma ilişkin üyelik dahilin de tanıdığı hakları değiştirme hakkını saklı tutar.

 3. KULLANICI, İŞLETMECİ veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılım, veri veya datalarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek şekilde işlemler, müdahaleler yapamaz, E4Şarj Ağı hizmetini bu şekilde ya da üçüncü kişilerin İŞLETMECİ hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. KULLANICI, işbu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, İŞLETMECİ’nin yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. E4Şarj Ağı hizmetinin kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME'nin koşullarına tabidir.

 4. KULLANICI'nın şifresi KULLANICI'ya özeldir. Şifrenin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerekir aksi halde oluşacak veri kayıpları veya kişisel veri ihlaleriyle ilgili İŞLETMECİ’nin hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 5. KULLANICI, E4Şarj Ağı hizmetinden faydalanabilmek için, faydalandığı hizmetine ilişkin ücreti İŞLETMECİ’nin sunduğu aracılar vasıtasıyla ödemeyi ve cep telefonu veya e posta adresi ile E4Şarj Ağı sistemine giriş yapmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

 6. KULLANICI, E4Şarj istasyonu ağından şarj hizmeti alması sonrasında İŞLETMECİ’nin mobil uygulamasında kayıtlı bulunan ödeme aracından (kredi kartı vb.) otomatik olarak hizmetin bedeli tahsil edilir.

 7. İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen (Roaming Hizmetleri dahil) tüm ücretler için güncel tutarlar İŞLETMECİ Web Sitesi’nde ve mobil uygulamasında ilan edilecektir. Ayrıca İŞLETMECİ, Roaming Hizmetleri dahil olmak üzere tanıtım, reklam, broşür gibi metinlerde yer alan her türlü fırsat ve kampanyalarda ve bunların fiyatlarında değişiklik yapma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. Yapılacak ücret değişiklikleri, ücretlendirme kalemleri Web Site’sinde ve mobil uygulamalarda ilan edilecektir.

 8. KULLANICI, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin ancak KULLANICI’nın söz konusu hizmetlerin karşılığı olan ve İŞLETMECİ tarafından belirtilen ücreti ödemesi durumunda kullandırılacağını, ücretlere ilişkin ödemelerin tam ve zamanında yapılmaması veya kendisinden üyelik kapsamında bilgi talep edilen konularda güncel, doğru ve eksiksiz bilgi vermemesi halinde, bu Sözleşme’nin ihlal edilmiş sayılacağını, İŞLETMECİ tarafından kullanımının durdurulabileceğini veya KULLANICI’ya bildirilmeksizin üyelik hesabının kapatılabileceğini veya işbu Sözleşme ve sair mevzuat kapsamındaki yasal haklarını kullanabileceğini kabul eder.

 9. KULLANICI, sunulan E4Şarj Ağı hizmetlerini ilgili web sitede ve mobil uygulamalarda belirtilen talimatlar ve bilgilendirmeler doğrultusunda almayı, bu talimatları okuduğunu ve anladığını, bu talimatlara uymaması sebebiyle ve/veya kullanmakta olduğu yazılım ve donanımlardan kaynaklanan sebeplerle hizmeti alamaması durumunda tazminat talebi başta olmak üzere her nam altında olursa olsun İŞLETMECİ’den herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 10. KULLANICI, E4Şarj Ağı hizmetini hukuka aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmayacağını, bu yöndeki bir fiile katılmayacağını, üçüncü kişilere izin vermeyeceğini ve/veya teşvik etmeyeceğini, üçüncü kişilerce kendi şifresi üzerinden bu yönde uygunsuz kullanımı engelleyeceğini ve/veya İŞLETMECİ’ye ihbar edeceğini, belirli zamanlarda revize edildiği şekliyle işbu SÖZLEŞME'yi ihlal edecek bir şekilde hareket etmeyeceğini, işbu SÖZLEŞME ile edinilen hakları üçüncü kişilere kullandırmayacağını işbu SÖZLEŞME ile kabul, beyan ve taahhüt eder. İŞLETMECİ, KULLANICI tarafından bu fiillerin gerçekleştirilmesi durumunda işbu SÖZLEŞME'yi feshedebilir ve her türlü hukuki haklarını saklı tutar.

 

 1. HİZMET VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

 1. KULLANICI’nın, İŞLETMECİ’nin sunduğu hizmetler kapsamında elektrikli araç şarj işlemini başlatabilmek ve/veya rezervasyon yapabilmek için E4Şarj Ağı mobil uygulaması üzerinden kredi kartı bilgilerini eklemesi gerekecektir.

 2. Kayıtlı kredi kartı limitinin yeterli olmaması, süresinin dolmuş olması, iptal edilmiş olması, banka ile anlık teknik sorunlar nedeniyle ödeme sürecinin tetiklenememesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir nedenden dolayı KULLANICI’dan ödeme alınamaması durumunda; Mobil uygulama kullanılarak tamamlanan şarj işlemleri kapsamında ödemenin alınamadığı anlık olarak bildirilecek ve KULLANICI’dan varsa kayıtlı başka bir kredi kartı seçmesi veya yeni bir kredi kartı girişi yapması istenecektir.

 3. KULLANICI, E4 Şarj Ağı İstasyonu’na geldiğinde E4 Şarj Ağı uygulaması üzerinden ne kadar miktarda şarj tutarı talep ettiğini belirtebilecektir. Bu belirtme işleminden sonra KULLANICI’nın uygulamada kayıtlı olan kredi kartında belirtilen tutar kadar provizyon işlem(ön ödeme onayı) görünecek olup bu bedel KULLANICI’nın kredi kartında bloke edilecektir. KULLANICI elektrikli aracını bu aşamadan sonra şarj ünitesine bağlayacak olup dilerse tamamını ya da belirtilen tutarın bir kısmını şarj edebilecektir. E4Şarj ünitesi şarj edilen tutarı onalayacak olup başta belirtilen tutardan daha az miktarda şarj kullanıldı ise kalan provizyon tutarı KULLANICI’nın kredi kartına iade edilecektir. KULLANICI'nın mobil uygulama üzerinden satın alma işlemini gerçekleştirmesini takiben faturalandırma süreci başlatılacaktır. Bu fatura KULLANICI’nın mobil uygulamasında kayıtlı bulunan adresine ve/veya diğer iletişim adreslerine (eposta ve/veya telefonuna) gönderilecektir.

 4. KULLANICI, İŞLETMECİ’nin Web Sitesi, mobil uygulamaları ve Enerji Piyasası ve Düzenleme Kurumu (EPDK) Serbest Erişim Platformu vasıtasıyla kullanmakta olduğu elektrikli aracı şarj edebileceği İŞLETMECİ tarafından işletilen şarj istasyonu lokasyonlarını ve Roaming Hizmetleri aracılığıyla uygun olan şarj istasyonu lokasyonlarını tespit edebilecek ve mevcutsa şarj istasyonlarının çalışma saatlerini, teknik özelliklerini, fiyatını, uygunluğunu takip edebilecektir. KULLANICI, mobil uygulaması vasıtasıyla kullandığı akıllı telefonun sahip olduğu navigasyon uygulamaları üzerinden seçmiş olduğu şarj istasyonu lokasyonuna yönlendirme alabilecek, şarj istasyonlarında elektrikli aracıyla uyumlu, tercih ettiği veya o an kullanıma uygun olan bir soket üzerinde yer alan QR kod‘u okutmak suretiyle (E4Şarj Ağı mobil uygulaması üzerinden) şarj işlemini başlatabilecektir. KULLANICI, önceki kullanımlarına ilişkin bilgileri takip edebilecek, sık kullandığı ve/veya beğendiği şarj istasyonu lokasyonlarını favori listesine ekleyebilecek ve ileriki tarihli kullanımları için İŞLETMECİ’nin belirlediği istasyonlarda rezervasyon yapabilecektir. KULLANICI, rezervasyon yapmışsa, rezervasyon yapmayı talep ettiği zamanda ve rezervasyon yaptığı şarj istasyonunda aracını şarj hizmeti almaya hazır hale getirmekle yükümlüdür. Aksi durumda, bu yükümlülükler yerine getirilmediği sürece, İŞLETMECİ’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

 5. İŞLETMECİ, Roaming Hizmetleri dahil olmak üzere şarj istasyonlarının bulunduğu alandan kaynaklı erişim problemlerinden, bu alanlardaki trafik yoğunluğundan veya diğer Kullanıcıların veya 3. kişilerin farklı Kullanıcılara verdiği herhangi bir zarar veya ziyandan ve/veya KULLANICI’nın elektrikli aracının yeterli şekilde şarj olmaması kaynaklı yolda kalması durumlarından sorumlu değildir.

 6. KULLANICI, herhangi bir sebeple aşağıdaki durumların ortaya çıkması halinde İŞLETMECİ’nin her hangi bir sorumluluğu olmayacağını ve herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder:

  1. Telekomünikasyon altyapısı da dahil olmak üzere, KULLANICI'nın yararlandığı altyapı, donanım ve ekipmanda oluşabilecek ve herhangi bir sebepten kaynaklanan, bağlantıda ortaya çıkabilecek kısa ve uzun süreli kesinti, sorun ve arızalar;

  2. KULLANICI hatalarından kaynaklanan hata, arıza ve sorunlar;

  3. Kullanmakta olduğu yazılım, donanımların yetersizliği ve/veya arızası sebebiyle E4Şarj Ağı hizmetinde ortaya çıkabilecek sorunlar;

  4. KULLANICI'nın E4Şarj Ağı hizmetini ve diğer internet hizmetleri ile eş zamanlı kullanması durumunda, internet bağlantı hızındaki olası yavaşlamalar ve/veya buna bağlı olarak E4Şarj Ağı hizmetinde ortaya çıkabilecek sorunlar;

  5. İşbu SÖZLEŞME'ye aykırı fiil ve taleplerine bağlı olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklar.

 7. KULLANICI, interaktif servisler de dahil olmak üzere E4Şarj Ağı hizmeti üzerinden gerçekleştirdiği tüm işlem ve aktivitelerin İŞLETMECİ’nin bilgisi dahilinde olacağını kabul ve beyan eder.

 8. E4Şarj istasyonlarının bulunduğu lokasyonun niteliğine ve kendi işleyişi kapsamındaki uygulamasına göre çalışma saatleri ve güvenlik uygulamaları değişiklik arz edebilir. KULLANICI, her bir E4Şarj İstasyonunun bulunduğu lokasyonun uygulamalarına uymakla yükümlüdür.

 9. KULLANICI, E4Şarj Ağı hizmetinin bir parçası olan yazılım ve şifreleme sistemine hiçbir şekilde müdahale etmeyecektir ve hiç bir şekilde İŞLETMECİ’nin, 3. kişilerin ve/veya hak sahiplerinin menfaatlerine zarar verecek ve/veya yasaya aykırı faaliyetlerde bulunmayacak ve bulunulmasına izin vermeyecektir. Aksi takdirde KULLANICI işbu SÖZLEŞME'nin İŞLETMECİ’nin tek taraflı yazılı bildirimi ile derhal feshedilebileceğini ve aşağıdaki şartları ihlal etmesi halinde doğan zararların tazmininden İŞLETMECİ’ye ve hak sahibi 3. kişilere karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 10. İşbu SÖZLEŞME'deki yükümlüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeyen KULLANICI'nın E4Şarj Ağı hizmetinin sunulamaması veya düşük kalitede sunulmasından İŞLETMECİ hiç bir şekilde sorumlu değildir.

 11. E4Şarj Ağı hizmeti kapsamında gerekli yazılımların ya da programların ve işletim sistemlerinin üzerindeki eser sahibinin haklarının veya diğer lisansların gerekli olup olmadığını belirlemek ve bu lisansları almak KULLANICI'nın sorumluluğundadır.

 12. KULLANICI, E4Şarj Ağı hizmetini bu SÖZLEŞME hükümlerine aykırı kullandığı takdirde, tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bu nedenle ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve ziyandan ve üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden sorumlu olacağını, İŞLETMECİ’nin bu kabil dava, şikayet ve benzeri konularda hiçbir şekilde taraf ve muhatap olmayacağını, SÖZLEŞME hükümlerinin KULLANICI tarafından ihlali nedeniyle, İŞLETMECİ’nin üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada taraf addedilerek üçüncü şahıslara herhangi bir tazminat ödemesi veya yükümlülük altına sokulması durumunda, başta ödemiş olduğu tazminat olmak üzere, bundan dolayı uğrayacağı her türlü zararı KULLANICI'ya rücu edebileceğini ve İŞLETMECİ’nin talebi üzerine, ödenmiş olan tazminat, zarar ve masrafları kayıtsız şartsız olarak, defaten ödemeyi gayrı kabulü rücu olarak beyan, kabul ve taahhüt eder.

 13. Sunulan Hizmetler daima geliştirilmekte olup İŞLETMECİ sunulan hizmetinin biçim ve niteliğini önceden bildirimde bulunulmaksızın zaman zaman değiştirilebilmektedir. Ayrıca, İŞLETMECİ, KULLANICI'ya Hizmetleri (ya da hizmetlerdeki herhangi bir özelliği) sunmaya (kalıcı ya da geçici olarak) son verebilir. Bu durumda KULLANICI'ya önceden bildirimde bulunma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 14. İŞLETMECİ, E4Şarj Ağı uygulamasının sürekli erişebilir bulundurulması için bütün teknik olanakları kullanmaktadır. Ancak İŞLETMECİ’nin etkisinde olmayan sebepler, şebeke bakım-onarım çalışmaları, işletme arızaları, diğer işlemeci şebekelerinden kaynaklanan problemler (mücbir sebepler, üçüncü şahısların kabahati v.b.) rutin bakım ve sürüm yükseltme zamanlarında E4Şarj Ağı uygulamasına erişim olmayabilir. Sayılan nedenlerle, hiç ya da gereği gibi erişim olmaması durumlarından İŞLETMECİ sorumlu değildir, KULLANICI bu nedenle İŞLETMECİ’den masraf, tazminat veya her ne ad altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamaz. İŞLETMECİ, kullanıcı bilgilerinin, ağ güvenliğinin, E4Şarj Ağı uygulama yazılımının korunması amacıyla erişimi herzaman kısıtlama hakkına sahiptir.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET

 

 1. E4Şarj Ağı mobil uygulaması ve www.e4sarj.com.tr uzantılı web sitesinde yer alan içerik, görsel ve işitsel unsurlar ve bunların düzenlenmeleri üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece İŞLETMECİ’ye aittir. Bu bilgiler, İŞLETMECİ’nin yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. E4Şarj Ağı hizmetinin kullanılması, İŞLETMECİ tarafından KULLANICI'ya sağlanması, KULLANICI'ya E4Şarj Ağı’nın hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez. KULLANICI İŞLETMECİ ve/veya bağlı şirketleri ve yan kuruluşları ve/veya İŞLETMECİ’nin içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilerin sahip olduğu fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek faaliyetlerde bulunamaz.

 2. KULLANICI, E4Şarj Ağı uygulamalarını ve mobil portali değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, bu ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu servis kapsamında kullandığı her türlü hizmeti bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve yayınlamaya teşebbüs etmemeyi kabul eder.

 3. KULLANICI, E4Şarj Ağı hizmeti kapsamındaki doğrudan ve bağlantılı eserler üzerinde hak sahibi üçüncü şahısların eser üzerindeki haklarını ve telif haklarını, ticaret markaları veya diğer tescil hakları bildirilerini kaldırmamayı, gizlememeyi veya değiştirmemeyi kabul eder.

 4. KULLANICI işbu SÖZLEŞME uyarınca, E4Şarj Ağı hizmetinin kullanımı sırasında kullanım amaçları dışında kalan, sisteme, içerik, ortam veya platform tedarikçileri dahil olmak üzere eserler üzerinde hak sahibi üçüncü kişilere veya İŞLETMECİ’ye ilişkin öğrenilen gizli bilgileri muhafaza etmeyi, kısmen veya tamamen üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde ifşa etmemeyi veya açıklamamayı kabul eder.

 

 1. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI

 

 1. İŞLETMECİ, (a) E4Şarj Ağı ile sunulan herhangi bir veri sonucunda maruz kalınan kayıp veya hasarlardan veya herhangi bir fotoğraf, yazılım, teçhizat veya verideki hata, hasar ya da bozulmalardan; (b) E4Şarj Ağı hizmetinin KULLANICI tarafından kullanımı neticesinde oluşacak herhangi bir telif hakkı ve mülkiyet haklarının ihlalinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. İŞLETMECİ, E4Şarj Ağı ile sunduğu her türlü içerik üzerinde, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, değişiklik yapma, kullanım şartlarını değiştirme, uygun görmediği içeriği kaldırma ve/veya ekleme yetkilerine sahiptir ve bu durum KULLANICI'ya herhangi bir tazminat hakkı doğurmayacaktır.

 2. E4Şarj Ağı hizmeti içeriklerine ilişkin olarak veya kullanımından kaynaklanan veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI'nın sorumluluğunda olup İŞLETMECİ'nin bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 3. Mobil uygulamalar ve E4Şarj Ağı web sitesinde İŞLETMECİ’nin kendisinin veya üçüncü kişilerin hizmetleri hakkında reklam ve promosyonlar görüntülenebilir, İŞLETMECİ’ye ait olmayan ve faaliyetleriyle ilgili bulunmayan diğer Web sitelerine yönlendirme yapılabilir. Bu Web sitelerinden herhangi birini ziyaret etmeniz halinde üçüncü kişilerin kullanımında ve aitliğinde olan bu web sitelerinin politika ve uygulamalarından İŞLETMECİ sorumlu değildir.

 4. Bu Sözleşmede belirtilen internet sitesinin kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, İŞLETMECİ ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

 

 1. GİZLİLİK POLİTİKASI

 

 1. Web sitesinden ve mobil uygulamalardan E4Şarj Ağı hizmetine giriş yaparken KULLANICI girdiği telefon numarası ve/veya e posta adresinin ve/veya girmiş olduğu tüm bilgilerin doğruluğundan KULLANICI sorumlu olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan İŞLETMECİ sorumlu değildir. KULLANICI beyan ettiği bilgilerin gerçeğe aykırı olması nedeniyle İŞLETMECİ’nin uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tanzim edeceğini beyan ve taahhüt eder.

 2. E4Şarj Ağı web sitesi ya da mobil uygulamalar içerisinde KULLANICI'dan şahsi bilgi girişi talep edildiği takdirde, KULLANICI'nın vereceği kişisel bilgileri (isim, soyisim, e-posta) sadece bilgilendirme iletileri göndermek amacıyla İŞLETMECİ tarafından kullanılacak ve hukuki zorunluluklar haricinde servis sağlayıcı dışındaki üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

 3. İŞLETMECİ’nin bir iflas, birleşme, devralma, şekil değiştirme veya varlık satışına dahil olması halinde, KULLANICI'nın bilgileri bu işlemin bir parçası olarak satılabilir veya devredilebilir. İşbu Sözleşmedeki taahhütler, yeni kuruluşa devredilen bilgiler için de geçerli olacaktır.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

 

İŞLETMECİ, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) ve ikincil düzenlemeler ile Kurul kararları ve rehberleri başta olmak üzere, Kişisel Verilerin korunması ile ilgili yürürlükte bulunan tüm düzenlemelere, usul ve esaslara (“Veri Koruma Mevzuatı”) uygun davranmakla yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

İŞLETMECİ, işbu Sözleşme ifası süresince KULLANICI’dan edindiği veya karşı taraf adına elde ettiği kişisel verilerin işlenmesine ilişkin tüm faaliyetleri bakımından, 6698 sayılı Kanun başta olmak üzere kişisel verilerin korunması alanında yürürlükte bulunan veya ileride yürürlüğe girebilecek olan her türlü ulusal mevzuata tabi olduklarını ve kişisel veri içeren tüm işlem süreçlerinde bu mevzuata uyumun yasal yükümlülükleri dahilinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (‘Kurul’) tarafından yayınlanacak olan Kurul Kararları ve Rehberlerde ortaya konulan ilkelere de kişisel veriler mevzuatı dahilinde riayet edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

KULLANICI’ya ait tüm bu kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun, Veri Koruma Mevzuatı ve her halde İŞLETMECİ’nin İnternet Sitesi’nde yer alan Aydınlatma Metnine uygun olarak işlenecek, saklanacak ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dâhilinde kullanılacaktır.

 

KULLANICI, kişisel bilgilerinin İŞLETMECİ’nin anlaşmalı olduğu yurt içinde üçüncü kişi veya kuruluşlarda, işbu Sözleşme’de yer alan amaçlarla, 6698 sayılı Kanun ve Veri Koruma Mevzuatına uyumlu olarak saklanabileceğini ve işlenebileceğini kabul eder.

 1. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken 'mücbir sebep' sayılan tüm hallerde ve Şarj Hizmeti Yönetmeliği ilgili maddelerinde sayılan hallerde, İŞLETMECİ, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, İŞLETMECİ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için İŞLETMECİ’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, salgın, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, yetkili makamların uyguladığı kesinti ve kısıtlamalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, İŞLETMECİ’nin makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.
 

 

 1. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

 1. İşbu SÖZLEŞME ve yorumlanması, Türkiye Cumhuriyeti hukukuna tabidir. Taraflar, işbu SÖZLEŞME'nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Daireleri'nin yetkili olduğunu kabul ederler. İşbu SÖZLEŞME'nin konusu olduğu bir dava neticesinde yetkili mahkeme tarafından, işbu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hüküm veya kısmının hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde diğer hüküm ve kısımlar aynen geçerli olur ve SÖZLEŞME yürürlükte kalmaya devam eder.

 2. İŞLETMECİ, işbu SÖZLEŞME kapsamındaki yükümlülüklerini veya haklarını tamamen kendi takdirinde olmak üzere kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir veya alt sözleşme yapabilir.

 3. İşbu SÖZLEŞME'nin herhangi bir hükmünden feragat, ancak yazılı olduğunda ve İŞLETMECİ tarafından kabul edilirse geçerli olacaktır.

 4. İŞLETMECİ, programa ilişkin koşulları, zaman zaman değiştirilebilme hakkını saklı tutar.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN SONA ERMESİ VE FESHİ

 

 1. İşbu SÖZLEŞME ve SÖZLEŞME uyarınca KULLANICI’nın sahip olduğu E4Şarj Ağı hizmetini kullanma hakkı, KULLANICI'nın E4Şarj Ağı hizmetini kullanmayı sona erdirmesi ve üyelikten çıkış talimatlarına uyarak üyeliğini sona erdirmesi ile kendiliğinden sona erer.

 2. İŞLETMECİ, işbu SÖZLEŞME'yi ve KULLANICI'nın E4Şarj Ağı hizmetini kullanma yetkisini önceden haber vermeksizin haklı nedenle feshetme hakkını saklı tutar.

 

 

 1. YÜRÜRLÜK

 

İşbu SÖZLEŞME'nin KULLANICI tarafından elektronik ortamda yazılı olarak onaylanması durumunda KULLANICI SÖZLEŞME'nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve SÖZLEŞME sözü geçen onay işlemi ile beraber yürürlüğe girecektir.

 

E4ŞARJ AĞI HİZMETİNİ KULLANMAK AMACIYLA İŞBU SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ’Nİ ONAYLAYARAK, SÖZLEŞME'Yİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ KABUL VE BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

 

 

 

 Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi’ni okudum, kabul ediyorum.

bottom of page